AGRIMAX

Selekcija, stvaranje, proizvodnja, marketing i prodaja semena vrhunskih hibrida kukuruza iz Srbije.

HIBRIDNI KUKURUZ NAJVIŠEG KVALITETA!

SNAGA HIBRIDA!