AGRIMAX TIM

dr Goran Saratlić- Direktor
Tel: 011/6300248
e-mail : goran.saratlic@agrimax.rs

Zoran Stanišić – Direktor semenarstva
Tel: 011/630-0248
e-mail: zoran.stanisic@agrimax.rs

Branimir Krkljuš – Komercijalni direktor
Tel: 011/63-00-248
e-mail: branimir.krkljus@agrimax.rs

dipl. ing. Nikola Lazović – promoter prodaje – centralana Srbija
Tel: 065/256-78-17
e-mail: nikola.lazovic@agrimax.rs

dipl. ing. Luka Knežević – promoter prodaje – Srbija – Vojvodina
Tel: 065/256-78-16
e-mail: luka.knezevic@agrimax.rs