MAKEDONIJA

AGROLINIJA d.o.o.el.

Stara češma 52 b

Bitola, Republika Makedonija

Tel: +389 75 363 585

e-mail: anevskipetar@gmail.com

Anevski Petar