AGRIMAX TIM

 

dr Goran Saratlić – Direktor
Tel: 011 63 00 248
e-mail : goran.saratlic@agrimax.rs

 

dipl.ing. Zoran Stanišić –
Direktor semenarstva
Tel: 011 63 00 248
e-mail: zoran.stanisic@agrimax.rs

 

dipl.ing. Nikola Lazović –
Promoter prodaje – Centralna Srbija
Tel: 065 25 67 817
e-mail: nikola.lazovic@agrimax.rs

 

dipl.ing. Gordana Krstić Mladenović
Tehnički sekretar – Kancelarija Beograd
Tel: 011 63 00 248
e-mail: komercijala@agrimax.rs

 

 

dipl.ing. Dimitrije Saratlić –
Marketing
Tel: 011 63 00 248
e-mail: dimitrije.saratlic@agrimax.rs