DANDI – FAO 700

DANDI – FAO 700

IZUZETNO RODAN HIBRID KUKURUZA PUNE VEGETACIJE NOVE GENERACIJE. ROBUSNOG I VISOKOG STABLA (oko 330 cm) SA KLIPOM POSTAVLJENIM NA VISINI OKO 145 cm. NAJBOLJI KUKURUZ ZA SILAŽU!

  • Hibrid formira oko 22 reda zrna. Klip je valjkastog oblika, dugačak, sa pravilnim redovima. Izuzetno je krupan, lep i zdravog izgleda. Zrno je u tipu žutog zubana, vrlo krupno, duboko i teško. Pogodan za berbu beračem i kombajnom. Lako se bere i ručno.
  • Karakteristični su uspravni, erektivni listovi u gornjem delu biljke.
  • Stablo je vrlo robusno, čvrsto i otporno na lom. Masivan korenov sistem mu omogućava tolerantnost na poleganje u stablu i korenu.
  • Pogodan je za spravljanje silaže zbog velike biljne mase i robusne biljke i klipa. Učešće klipa u silo masi je veći nego kod mnogih hibrida, pa je silaža je vrlo dobrog kvaliteta.
  • Karakteriše ga brz i dobar rani porast i zbog toga bi setva ovog hibrida trebala započeti čim se zemlja ugreje od 8 do100 C, što je u uslovima Srbije često već krajem marta, odnosno početkom aprila. Preporučuje se ranija setva, čim to dozvole vremenski uslovi.
  • Dobro podnosi visoke temperature u vreme oprašivanja, pa je klip uglavnom odlično ozrnjen. I pored toga što je klip masivan i težak, lako se bere ručno.
  • Tolerancija na sušu i na ekonomski najvažnije bolesti kod ovog hibrida je izražena.
  • Odlično reaguje na adekvatno đubrenje i navodnjavanje pa mu zbog njegovog visokog genetskog potencijala rodnosti nema premca među hibridima njegove dužine vegetacije. Adaptibilan hibrid i može se gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Najbolje rezultate postiže na plodnim zemljištima u ravničarskim predelima i u dolinama reka, uz adekvatnu agrotehniku.
  • Preporučena gustina setve: 62 500 biljaka/hektaru (na 23 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 58 000.