KALINA – FAO 280

KALINA – FAO 280

HIBRID KUKURUZA NAJNOVIJE GENERACIJE. RANI HIBRID SA VISOKIM I STABILNIM PRINOSOM. STABLO KOD OVOG HIBRIDA JE NISKO DO SREDNJE VISOKO (oko 250 cm), SA NISKO POSTAVLJENIM KLIPOM (oko 90 cm).

  • Formira do 18 redova zrna. Klip je cilindričan, dužine i do 18-20 cm, zdrav, odlično završava. Zrno je u tipu žutog zubana, vrlo duboko, krupno i teško. Komušina odlično prekriva ceo klip tokom vegetacije. Hibrid ima odličan randman i prinos zrna.
  • Stablo je vrlo čvrsto, otporno na poleganje i lom. Dubok korenov sistem doprinosi povećanoj otpornosti na poleganje u korenu i tolerantnosti na sušne uslove.
  • U odnosu na svoju grupu zrenja karakteriše ga izuzetno brzo otpuštanje vlage iz zrna na jesen u momentu berbe. Vrlo malo hibrida iz ove FAO grupe može se po ovoj osobini sa njim takmičiti. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, sa minimalnim ili bez troškova za veštačko dosušivanje. Može se gajiti i kao postrni usev, posle ozimih useva ili useva koji se skidaju ranije, kada često može sazreti, ukoliko vremenski uslovi na jesen to dozvole.
  • Hibrid je tolerantan na sušu i na gotovo sve ekonomski važne bolesti.
  • KALINA izuzetno dobro reaguje na optimalne doze đubrenja i zbog veoma visokog genetskog potencijala rodnosti tada daje vrhunske prinose. U navodnjavanju mu nema premca. Ako ste spremni da uložite više u proizvodnju, vratiće vam superiornim prinosom. Adaptibilan hibrid pa se zbog toga može gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agroekološkim uslovima. Pogodan je i za nizijska i za brdska područija gde daje odlične prinose.
  • Preporučena gustina setve: 78 000 biljaka/hektaru (na 18 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 73 000.