KONTAKT

AGRIMAX DOO – Beograd – Novi Beograd

Društvo sa ograničenom odgovornošću za istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
MB:20720808
PIB: 106999219
11070 Novi Beograd, ul. Bulevar Crvene Armije br.11d/61, Srbija

Tel: +381 11 63 00 248
Fax: +381 11 63 00 249
E-mail: komercijala@agrimax.rs; goran.saratlic@agrimax.rs