R.S. MAKEDONIJA

AGROLINIJA d.o.o.el.
Ul. Stara češma 52 b
7000 Bitola, Republika S. Makedonija
Direktor: Anevski Petar
Tel: +389 75 363 585
e-mail: anevskipetar@gmail.com