O NAMA

Poštovani poljoprivredni proizvođači,

Zadovoljstvo nam je što smo u prilici da Vam predstavimo AGRIMAX hibride kukuruza koji su svojim kvalitetom, sigurnim i vrhunskim prinosima opravdali Vaše poverenje. Na stranicama ove web prezentacije možete naći sve o našoj kompaniji i hibridima kukuruza AGRIMAX.  Naši hibridi su se već dokazali na poljima Srbije, Rusije, Evropske Unije i Azije. Ovde možete naći i opise najnovije generacije AGRIMAX hibrida koji su osvojili ili će tek osvojiti Vaše poverenje u godinama koje su pred nama.

Ime AGRIMAX je brzo postalo sinonim, kako za seme vrhunskog kvaliteta, tako i za visoko rodne i izuzetne hibride kukuruza. Zbog toga smo odlučni da ne odstupimo od kompanijske poslovne politike koja je definisana tako da ne postoji kompromis koji bi narušio kvalitet naših proizvoda. Svaka setvena jedinica semena kukuruza koja nosi oznaku AGRIMAX mora zadovoljiti pre svega Vaše, a onda i naše visoke standarde o kvalitetu semena i hibrida. Samo kvalitetno seme kakvo mi nudimo može obezbediti da se visok genetski potencijal AGRIMAX hibrida pretvori u Vaše zadovoljstvo i zajedničku radost zbog zarade koju ostvarujete gajenjem naših hibrida.

Finalnu doradu AGRIMAX semena obavljaju najsavremenije mašine na doradnim centrima u Srbiji. Naše seme je proizvedeno u srcu Vojvodine, na imanju najboljeg proizvođača semena PD „Sava Kovačević“ iz Vrbasa, na plodnoj zemlji i u uslovima potpunog navodnjavanja. Jedino se AGRIMAX može pohvaliti činjenicom da sve svoje seme proizvodi u uslovima navodnjavanja, što mu osigurava vrhunski kvalitet. Seme naših hibrida tretirali smo fungicidom MAXIM XL 035 FS (Syngenta) i polimerom PERIDIAM (Bayer).  Poštujući potrebe naših kupaca, nudimo i seme tretirano vrhunskim insekticidom FORCE 20 CS (Syngenta), a sve u skladu sa našim sloganom da SA KVALITETOM NEMA KOMPROMISA. Pri tome, cena semena naših hibrida je među najnižim na tržištu, čime smo dali svoj skroman doprinos razvoju poljoprivrede i sela Srbije.

Mi se ne zadovoljavamo postignutim. Neprestano vršimo selekciju novih hibrida kukuruza za sve namene i različite agroekološke uslove. Stvaramo u Srbiji, za Vašu i našu budućnost. Naravno, svi budući hibridi kukuruza će sa ponosom nositi naš slogan – SNAGA HIBRIDA.

AGRIMAX hibridi kukuruza su postali prepoznatljivi na tržištu po osobini brzog otpuštanja vlage iz zrna što ih čini idealnim za berbu u zrnu, ali i po krupnom i zdravom klipu koji se lako i dobro čuva na tradicionalan način – „u košu“. Nekoliko naših hibrida je idealno za spravljanje silaže.

Svesni smo da samo profesionalizam i znanje mogu proizvesti vrhunsko seme i zbog toga kompanija AGRIMAX okuplja najbolje stručnjake iz oblasti stvaranja, proizvodnje i dorade semena kukuruza. Jedina naša inspiracija ste Vi cenjeni proizvođači, Vaše zadovoljstvo našim hibridima kukuruza i ideje koje nam nesebično prenosite da bi ih mi ugradili u AGRIMAX seme.

AGRIMAX hibridi kukuruza su brzo zauzeli mesto u Vašim njivama i poljima. Nama je to dokaz da smo na pravom putu i da smo za kratko vreme uspeli u nameri da tržištu Srbije i drugih delova sveta ponudimo vrhunske hibride kukuruza.

Sa poštovanjem,

Dr Goran Saratlić