SIBERIA – FAO 400

SIBERIA – FAO 400

VRHUNSKA GENETIKA NAJNOVIJE GENERACIJE. ADAPTILAN HIBRID KUKURUZA, U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI DAJE REKORDNE PRINOSE SA NISKOM VLAGOM. SREDNJE-RANI HIBRID SA VISOKIM I STABILNIM PRINOSOM. NISKO STABLO (~250 cm), SA NISKO POSTAVLJENIM KLIPOM (~75 cm). 

  • Klip je cilindričan, zdrav, završava do kraja i ima odličan randman (tanka kočanka). Komušina dobro obuhvata klip tokom cele vegetacije. Na klipu dužine do 24 cm formira se od 16 do 18 redova zrna. Zrno je izuzetnog kvaliteta i u tipu žutog zubana, krupno i sa velikom masom 1000 zrna.
  • Stablo je savitljivo i čvrsto, otporno na poleganje i lom. Dubok i razgranat korenov sistem doprinosi povećanoj otpornosti na poleganje u korenu i povećanoj tolerantnosti na stresne i sušne uslove.
  • Karakteriše ga izuzetno brzo otpuštanje vlage iz zrna u jesen. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, sa minimalnim ili bez troškova za veštačko dosušivanje. Zdrav klip i lako komušanje čine ga gotovo idealnim i za berbu i čuvanje „u klipu“.
  • Tolerantan na skoro sve ekonomski važne bolesti kukuruza. Vrlo je adaptilan, pa se zbog toga može gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agroekološkim uslovima. Pogodan je i za nizijska i za brdska područija, gde daje odlične prinose.
  • Zbog veoma visokog genetskog potencijala rodnosti izuzetno dobro reaguje na optimalne doze đubrenja i tada daje vrhunske prinose. U navodnjavanju mu nema premca. Preporučuje se za proizvođače koji primenjuju intezivnu agrotehniku, jer vrlo dobro reaguje na povoljne uslove, kada daje vrhunske prinose zbog svog visokog genetskog potencijala rodnosti.
  • Preporučena gustina setve: 74 000 biljaka/hektaru (na 19 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.