ZEROS – FAO 360

ZEROS – FAO 360

SREDNJE – RANI HIBRID KUKURUZA, VRHUNSKIH PRINOSA ZA SVOJU GRUPU ZRENJA. STABLO JE SREDNJE VISINE (oko 270 cm) SA NISKO POSTAVLJENIM KLIPOM (oko 110 cm).

  • Hibrid formira 16 – 18 redova zrna na klipu koji je cilindričan i zdrav. Zrno je u tipu žutog zubana, vrlo krupno i teško. Klip odlično završava. Vrlo visok randman zrna. Pogodan i za berbu kombajnom i za berbu beračem.
  • Stablo je izuzetno čvrsto i savitljivo, otporno na poleganje.
  • Izvanredno otpušta vlagu iz zrna na jesen u momentu berbe. Po ovoj osobini je jedan od najboljih u svojoj grupi zrenja.
  • Tolerantan na stresne uslove, sušu i na skoro sve ekonomski važne bolesti kukuruza. Prilagodljiv hibrid, može se gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Preporučuje se tamo gde se primenjuje intezivna agrotehnika, jer vrlo dobro reaguje na povoljne uslove, kada daje vrhunske prinose zbog svog visokog genetskog potencijala rodnosti. Može se gajiti u svim područijma u Srbiji, od ravničarskih pa do brdskih, sve do nadmosrske visine od 800 metara.
  • Prednost mu je što se može brati ranije od drugih hibrida, a po prinosu često premašuje hibride kasnije vegetacije. Ova njegova osobina omogućava raniju pripremu zemljišta na jesen.
  • Preporučena gustina setve: 74 000 biljaka/hektaru (na 19 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.