ZITA – FAO 500

ZITA – FAO 500

SREDNJE KASNI HIBRID KUKURUZA NAJNOVIJE GENERACIJE. VRHUNSKI I STABILAN PRINOS. STABLO JE SREDNJE VISOKO (oko 280 cm). VRLO NISKO POSTAVLJEN KLIP (oko 90 cm).

  • Hibrid formira klip sa 18 – 20 redova zrna koji je po obliku cilindričan. Zrno je u tipu žutog zubana, duboko, krupno i teško. Klip je zdrav i odlično završava. Dobro je obuhvaćen komušinom. Visok randman zrna omogućava tanka kočanka.
  • Stablo kod ovog hibrida je tanko, ali elastično i vrlo čvrsto. Otporan je na lom i poleganje u korenu zbog dubokog korenovog sistema koji mu osigurava tu otpornost.
  • Hibrid ima veliku i razgranatu metlicu koja proizvodi obilje polena. Zbog toga je tolerantan na visoke temperature u vreme oprašivanja pa je klip uglavnom odlično ozrnjen.
  • Malo hibrida iz ove grupe zrenja može mu konkurisati po osobini brzog otpuštanja vlage iz zrna u momentu berbe. Po ovoj osobini je jedan od najboljih u grupi zrenja kojoj pripada. Uprkos toj njegovoj osobini pogodan je i za čuvanje u košu zbog klipa koji je zdrav i odlično završava. Preporučuje se za berbu kombajnom za zrno i beračem za čuvanje u košu.
  • Na optimalne doze đubrenja dobro reaguje. Uz  intezivnu agrotehniku daje vrhunske prinose zbog  visokog genetskog potencijala rodnosti. Pogodan je za ravničarske predele i rečne doline. Preporučuje se za gajenje u svim kukuruznim područijma u Srbiji gde se može gajiti ova FAO grupa.
  • Tolerancija na sušu i na različite bolesti kukuruza kod ovog hibrida je izražena. Preporučuje se za gajenje na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima.
  • Srednje – kasni hibrid koji zbog svog izuzetnog genetskog potencijala rodnosti često po prinosu premašuje hibride pune vegetacije.
  • Preporučena gustina setve: 71 500 biljaka/hektaru (na 21 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.